Rustfarvet vand i vandhanen

Rødbrunt vand skyldes aflejninger i rørene

 

Hjælp. Vandet, der kommer ud af vandhanen, er rustfavet.

Den sætning hører vi en gang i mellem, når kunder ringer til os. I langt de fleste tilfælde er det helt udramatisk, men det kan også være tegn på fejl i husets installationer.

Grundvand indeholder kalk. Det ved enhver, der har haft behov for at afkalke kaffemaskinen eller en elkedel. Men grundvand indeholder også en del jern og mangan samt en lille smule opløst organisk stof i form af metan. Det meste af det fjernes af vandbehandlingen på vandværket, men der kommer altid en lille smule med vandet ud, selv om vandet ser fuldstændigt krystalklart ud. Det er vi for det meste glade for, fordi vand helt uden mineraler smager fladt og trist.

Undervejs fra vandværket til forbrugerne udfælder der sig en lille smule på indersiden af rørene. Det er uendeligt lidt ad gangen, men det bliver i årenes løb alligevel til noget. Normalt vil det sidde fast som en belægning inde i røret, og dermed ikke gøre nogen skade, men hvis der sker store brud på vandledningerne, så kan det blive revet løs og give anledning til brunt vand hos forbrugerne. De fleste vandforsyninger forsøger at afhjælpe problemet ved at skylle de enkelte ledningsstræk med mellemrum. Det gør vi ved at lukke op for brandhaner eller specielle skylleventiler på ledningsnettet for på den måde at rykke belægningerne i røret af. Når vi gør det, orienterer vi altid i de pågældende områder.

Det rustfarvede vand er ikke forbundet med nogen sundhedsmæssig risiko, men det kan se grimt ud, og det kan give anledning til misfarvning af hvidt vasketøj. Hvis man som forbruger oplever farvet vand, så giv os besked om det. Det kan være tegn på et brud, der ikke er opdaget endnu. Med Hjørring Vandselskabs ca. 1000 km nedgravede vandledninger og mange tusinde ventiler, så forekommer der brud, der er meget svære at finde.

Rustfarvet vand opstår også en gang i mellem i ældre huse, selvom der ikke har været brud på rørene fra vandværket. I gamle installationer udført af jernrør, sker der med tiden korrosion i rørene, der kan medføre, at rust rives løs. Hvis det sker, så er det en rigtig god ide, at få en VVS-installatør til at kontrollere installationen, så rørskader og de deraf følgende vandskader kan undgås.

Løsningen, når man oplever misfarvet vand, er altid at skylle ved at lade vandhanerne løbe - indtil vandet er klart igen.

Når der ikke har været vandforbrug i en bygning i et stykke tid, er det ret almindeligt at der rives belægninger af rørene, når der igen kommer forbrug. Efter ferier er det derfor altid en god ide at lukke op for alle vandhanerne på skift, så man er sikker på at vandet er frit for rust og lignende, når man skal bruge det.

Hvis huset er opvarmet med fjernvarme, kan det også ske at vandet er svagt grønligt. Det er et tegn på utætheder i varmtvandsbeholderen, så fjernvarmevandet siver over i brugsvandet. I det tilfælde skal man hurtigst muligt have fat i en VVS-installatør, der kan udbedre fejlen.