Genbruger du regnvand? Forhåbentlig kun i din have

Hjørring Vandselskab bliver ofte spurgt, om ikke det er en god ide at opsamle regnvand for at genbruge det, og derved spare på grundvandet og energiforbruget. Svaret på spørgsmålet overrasker de fleste, og det kan ikke gives helt kort.

Genbrug af regnvand - men kun i haven.

 

Vi har i 2018 oplevet en helt usædvanlig sommer med en tørke, der ikke er set lignende, og heldigvis er der hos de fleste mennesker en øget opmærksomhed på klimaændringer og menneskers miljøpåvirkning.

I Danmark mangler vi generelt ikke vand, selvom der nogle steder i landet er store udfordringer med pesticider eller andre mikroforureninger i grundvandet. Grundvand dannes meget lokalt, så selvom vi sparer på vandet i Hjørring, kan det ikke komme andre til gode, med mindre vi skal pumpe vand meget langt. Det kræver meget store investereringer, og det giver et stort energiforbrug.

Energiforbruget til produktion og transport af drikkevand er normalt meget lavt. I Hjørring Vandselskab bruger vi ca. to mio. kWh pr. år til drikkevand, men med tanke på det antal mennesker, vi forsyner med vand, så er det under 50 kWh pr. person pr. år, hvilket er meget mindre end forbruget til et bare et enkelt fjernsyn eller en PC.

Energiforbruget til transport og rensning af spildevand er ca. tre gange så stort som til produktion og transport af drikkevand. Til gengæld kan vi producere en del biogas af spildevandet og dermed en del strøm.

Det er ret simpelt at samle regnvand op, for at bruge det til at vande have med, men hvis man ønsker at bruge regnvand til f. eks at skylle toiletter med, så er det straks mere kompliceret. Enhver installation skal være udført af en autoriseret VVS-installatør og af VA-godkendte produkter. Installationen skal udføres, så der ikke på nogen måde kan ske sammenblanding af opsamlet vand og rent drikkevand. Dette sikres ved, at den skal overholde kravene i bygningsreglementerne. Man skal som husejer huske på, at man er ansvarlig for eventuelle forureninger, der spredes til vandforsyningen fra en installation til genbrug af vand. Endelig skal installationen forsynes med en vandmåler, da der stadig skal betales vandafledningsafgift for det, der afledes som spildevand.

Det er ikke tilladt at opsamle og genbruge regnvand i skoler, børnehaver, hoteller eller bygninger med offentlig adgang, og det er udelukkende fordi, opsamlet regnvand er meget langt fra den bakteriologiske kvalitet, der kræves i drikkevand.

Det er således en rigtig god ide at opsamle vand til at vande have med, men det er en rigtig dårlig ide, at føre det ind i huset. Det er dyrt og risikabelt, og miljøgevinsten er meget lille.

Hvis man vil gavne miljøet så er det langt bedre at tænke på udledningen af spildevandet og beskyttelsen af grundvandet. Lad være med at skylle ting ud i køkkenvasken eller toilettet, der burde gå med i affaldssorteringen, og husk, at du lever hele dit liv oven på grundvandet.