DMS i Bagterp

I går beskrev Nordjyske, at fem vandboringer omkring Bagterp midlertidigt er taget ud af drift pga. fund af
nedbrydningsstoffet DMS. Det kan lede til uro og utryghed for jer, der skal drikke vandet derfra, og derfor
har Hjørring Vandselskabs produktionschef Jacob Andersen forklaret situationen herunder:
 
I 2018 og 2019 er der kommet nye stoffer på drikkevandsbekendtgørelsens liste over pesticider,
vandværkerne skal analysere for. Et af disse stoffer DMS, N,N-dimethylsulfamid, giver os en del hovedbrud i
Hjørring Vandselskab.
 
DMS er et nedbrydningsprodukt fra to andre stoffer. Dels et stof brugt i træbeskyttelsesmidler og maling og
dels et sprøjtemiddel, der har været brugt ved dyrkning af frugter og bær. Man kan ikke ud fra analyser
afgøre, hvad kilden er. DMS er et af de meget få stoffer, der ikke binder sig til den type aktivt kul, vi bruger
for at fjerne BAM og andre pesticider på Bagterp Vandværk.
 
Ved Hjørring Vandselskabs første målinger for DMS i efteråret 2018 blev det påvist i nogle boringer, men i
koncentrationer, der ikke gav anledning til særlig opmærksomhed. Der kunne måles DMS, men vi havde
langt op til grænseværdien, når vandet forlod vandværkerne. Derfor er det meget overraskende, at
analyser fra boringerne ved Bagterp Vandværk udført denne sommer viser et andet billede.
 
Når vi ser analyser, der afviger fra det forventede, er vores reaktion altid at tage en ny prøve. Når man
arbejder med målinger i mikrogram og nanogram pr. liter, så skal der ikke meget til for at få et helt forkert
resultat. Som en sammenligning kan vi tage jordens befolkning. Vi er tæt ved 8 milliarder nu. Et menneske
ud af de 8 milliarder svarer til en koncentration på 0,125 mikrogram pr. liter, og vi ved ikke, om vi skal lede
efter det ene menneske i Tversted eller Peking. Fejl er altså meget mulige.
 
Vores omprøver viser bare de samme resultater denne gang. DMS opfører sig slet ikke som de andre 
pesticider, vi kender. Koncentrationerne svinger over året, og det svinger meget med dybden i boringerne.
Noget tyder på, at det øverste vand i en boring kan være over grænseværdien, mens det dybtliggende er
godt nok. Det er blandt andet noget, vi skal undersøge nærmere.
 
På kort sigt er boringerne med de højeste DMS indhold taget ud af drift. Heldigvis har Hjørring Vandselskab
samlet ca. 50 boringer, så at nogle stykker ikke er med i produktionen, er ikke et akut problem. På længere
sigt kan det blive en udfordring, hvis de ramte boringer skal tages ud af drift permanent, fordi vores
reservekapacitet dermed bliver mindre. Det er derfor endnu vigtigere end før, at vi snarest får mulighed for
at etablere nye boringer, hvor grundvandet er bedre beskyttet.
 
Der arbejdes intenst med at udvikle metoder til at fjerne DMS fra drikkevand. Membranfiltrering er en
mulighed, men det fjerner også de gavnlige mineraler fra vandet, så det er ikke den bedste løsning. Hjørring 
Vandelskab er med i et udviklingsprojekt, hvor man skal få de bakterier, der skal være i vandværkernes
sandfiltre til at omsætte DMS. Det er en lovende teknik, men den er ikke færdigudviklet endnu.
 
DMS er ikke et af de meget skadelige stoffer. Grænseværdien i fødevarer er således mange gange højere,
end den er i drikkevand. Nogle steder har myndighederne bare hævet grænseværdien, men det er et
skråplan at bevæge sig ud på. Dansk drikkevand er blandt det bedste i verden, og det skal vi holde fast ved.
Husk at drikke vand i sommervarmen. Netop på grund af de strenge danske krav er vand den bedste
tørstslukker.