Bestræbelserne på at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden

I et indslag fra TV2 Nord omtales den komplekse udfordring med at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. 
Se indslaget her og læs nedenfor hvordan Hjørring Vandselskab forholder sig til problematikken

TV Nords indslag illustrerer fint, hvor kompleks opgaven med at sikre rent drikkevand er. I dag analyserer Hjørring Vandselskab for ca. 100 forskellige parametre i de prøver der udtages både ved boringer, i vandværkerne og ude ved forbrugerne. Analyserne de forskellige steder er ikke helt ens. Ved boringerne skal analysen påvise, at vandet er egnet til at behandle videre til drikkevand, og analyserne på vandværkerne og ude ved forbrugerne skal sikre at vandet er sundt og sikkert, samt at det overholder drikkevandsbekendtgørelsen.

Når en boring viser sig at være ramt af en forurening, så kan vi tage den ud af drift og flytte indvindingen til andre boringer. Det kan Hjørring Vandselskab gøre i kraft af sin størrelse og mange boringer. Det kan vi selvfølgeligt ikke gøre mange gange, før vi kommer til mangle reservekapacitet, men indtil videre har vi en fornuftig grad af sikkerhed. Det er altså ikke i morgen, vi kommer til at mangle kapacitet ved boringerne, men når vi skal sikre fremtidens vandforsyning, er det absolut nødvendigt af finde nye steder at etablere boringer, hvor der kan hentes grundvand uden forureninger. Derfor har Hjørring Vandselskab og Hjørring Kommune et intensivt samarbejde om at finde velegnede steder at placere en gruppe af vandboringer.

Når Miljøminister Lea Wermelin nævner, at man nu skal til at analysere for 400 stoffer, så er det med endnu længere sigte. De 400 nye analyser er i statens grundvands overvågning, GRUMO. Det er et system, der skal finde de mulige trusler i fremtiden. Det skal skabe det faktuelle grundlag for de krav vi skal leve op til i fremtidens vandforsyning. Kritikken, der har været i medierne den seneste tid, går i højere grad på, at Miljøstyrelsen har været for langsom til at reagere på ny viden, end at overvågningen ikke fungerer. For os som vandforsyning virker det også paradoksalt, at sprøjtemidler og andre kemikalier fortsat kan få dispensation, efter de reelt er blevet forbudt, fordi de skader både miljø og grundvand.

Vi skal huske på, at drikkevand i Danmark takket være vores kontrolsystem har en enestående høj kvalitet, og at grænseværdierne for indholdet af uønskede stoffer er meget lavere i drikkevand, end det er i vores mad. Vand er det sundeste vi kan drikke, også her i julefrokosternes tid.

Indslag fra TV2 Nord: https://www.tv2nord.dk/hjoerring/kritik-af-overvaagning-af-grundvandet-problemet-er-kommet-blive?v=1_lesm11nf&fbclid=IwAR2DH6DqnbM14qsFH5DApTEwQACcznVRu4G6g6AuuOBD9rkDgwoE7NUneOA