Ansøg om vandstik og byggevand

Hvis du ønsker at blive tilkoblet vandforsyning fra Hjørring Vandselskab, skal din VVS-installatør indsende nedenstående ansøgningsblanket. 
Læs her hvordan tilslutningen foregår: Sådan foregår tilslutning

Ejendommen der skal tilsluttes

Du kan finde ejendommens ejendomsnummer ved at slå adressen op her: https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger

Vedrørende byggemodning: Hvis du byggemodner et større område med flere ejendomme, hvor ansøgningen for alle ejendomme er ens, kan ansøgningen ske på én blanket. Noter da alle adresser, ejndnr. og mat.nr. i ovenstående felter. 

Ejer af ejendommen
Oplysninger om vandstik
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
VVS-installatør, der skal klargøre installationer
Byggevand

Hvis du skal bruge vand i forbindelse med dit byggeri, skal du bestille byggevand. 
Der opkræves depositum ifølge takstblad, som tilbagebetales når kassen nedtages i ubeskadiget stand. 

Hvis du ikke bestiller byggevand, kan du ikke bruge vand før husets installationer er færdige, og vi har opsat en vandmåler. 

Byggevand kan bestilles på to måder:

Byggevand i forbindelse med etablering af vandstik
Hvis du skal i gang med at bygge umiddelbart efter etablering af vandstikket, kan du samtidig bestille byggevand. Vi monterer byggevandskasse når vi laver vandstikket så det straks er klar til brug. 

Byggevand til senere brug
Hvis du blot byggemodner og ikke skal bruge byggevand før senere, kan du, når du er klar, bestille byggevand ved at indsende en blanket. Indsend bestillingen i god tid, da der kan være lidt ekspeditionstid på bestillingen. 

Ejer skal sørge for at frostsikre og beskytte byggevandsinstallationen i byggeperioden.

Omkobling er det tidspunkt, hvor vi nedtager byggevandskassen og flytter måleren ind på den faste installation på ejendommen. 
Ejendommens installationer skal derfor være klar til måler før byggevandskassen bliver frakoblet. 

Din VVS-installatør kan derefter forbinde ejendommens installationer med vandstikket. 

Information til VVS-installatører

Vær opmærksom på:

  • Byggevandskassen skal opsættes og nedtages af Hjørring Vandselskab.
  • Opsætning, flytning og nedtagning af målere må kun ske af Hjørring Vandselskab.
  • Byggevandskasse leveres med tilslutning til ¾” forskruning.
  • Principtegninger for vandinstallationer og andre informationer kan findes på http://www.hjvand.dk/viden-om-vand/installatoerer

Vigtigt vedrørende forsyningssikkerhed
Når der arbejdes med vandinstallationer, som er tilsluttet Hjørring Vandselskabs ledningsnet, er det af hensynet til forbrugernes forsyningssikkerhed vigtigt at sikre, at alle gældende love og krav anført i autorisationslovgivningen og i regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandselskab overholdes. Hjørring Vandselskab har pligt til at reagere og underrette relevante myndigheder ved forsømmelse af disse forhold.

Eksempler på sådanne hændelser er f.eks. manglende færdigmelding af vandinstallationer, manglende tilbagestrømssikring ved nye installationer, uautoriseret tilkobling til Hjørring Vandselskabs ledningsnet o.l.

Det er udelukkende virksomheder med autorisation, der må lave tilslutning til Hjørring Vandselskabs ledningsnet.
 

Færdigmelding: Hjørring Vandselskab skal kontaktes når byggevand skal afbrydes og den faste installation er klar til måler. Vores montør flytter så måleren fra byggevandskassen ind på den endelige installation. Ring på 38412828 eller post@hjvand.dk