Ansøg om vandstik og byggevand

Hvis du ønsker at blive tilkoblet vandforsyning fra Hjørring Vandselskab, skal din VVS-installatør indsende nedenstående ansøgningsblanket. 
Læs her hvordan tilslutningen foregår: Sådan foregår tilslutning

Ejendommen der skal tilsluttes

Du kan finde ejendommens ejendomsnummer ved at slå adressen op her: https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger

Vedrørende byggemodning: Hvis du byggemodner et større område med flere ejendomme, hvor ansøgningen for alle ejendomme er ens, kan ansøgningen ske på én blanket. Noter da alle adresser, ejndnr. og mat.nr. i ovenstående felter. 

Ejer af ejendommen

Samtykke til kommunikation via e-Boks

Når du samtykker til, at vi må kommunikere med dig via e-Boks, så betyder det, at vi opbevarer og anvender dit CPR- eller CVR-nummer. Vi bruger det til at sende alt post fra Hjørring Vandselskab til din e-Boks, herunder fakturaer, aflæsningskort og andre henvendelser. Der kan fortsat være enkelte breve eller varslinger, som vi endnu ikke kan sende via e-Boks.

Hvis du vælger at modtage kommunikation via e-Boks, men ikke har tilmeldt dig via eboks.dk, giver du tilladelse til, at Hjørring Vandselskab kan foretage til- eller afmeldingen på dine vegne.

Du kan til enhver tid afmelde dig kommunikation via e-Boks ved enten at trække dit samtykke tilbage på kundeportalen (www.hjvand.dk/kundeportal), eller ved at framelde dig på eboks.dk.

Oplysninger om vandstik
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
VVS-installatør, der skal klargøre installationer
Byggevand

Hvis du skal bruge vand i forbindelse med dit byggeri, skal du bestille byggevand. 

Ejer skal sørge for at frostsikre og beskytte byggevandsinstallationen i byggeperioden.

Omkobling er det tidspunkt, hvor vi flytter måleren ind på den faste installation på ejendommen. 
Ejendommens installationer skal derfor være klar til måler før byggevand kan frakobles. 

Din VVS-installatør kan derefter forbinde ejendommens installationer med vandstikket. 

Bemærkninger

Information til VVS-installatører

Vær opmærksom på:

  • Byggevandskassen skal opsættes og nedtages af Hjørring Vandselskab.
  • Opsætning, flytning og nedtagning af målere må kun ske af Hjørring Vandselskab.
  • Byggevandskasse leveres med tilslutning til ¾” forskruning.
  • Principtegninger for vandinstallationer og andre informationer kan findes på http://www.hjvand.dk/viden-om-vand/installatoerer

Vigtigt vedrørende forsyningssikkerhed
Når der arbejdes med vandinstallationer, som er tilsluttet Hjørring Vandselskabs ledningsnet, er det af hensynet til forbrugernes forsyningssikkerhed vigtigt at sikre, at alle gældende love og krav anført i autorisationslovgivningen og i regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandselskab overholdes. Hjørring Vandselskab har pligt til at reagere og underrette relevante myndigheder ved forsømmelse af disse forhold.

Eksempler på sådanne hændelser er f.eks. manglende færdigmelding af vandinstallationer, manglende tilbagestrømssikring ved nye installationer, uautoriseret tilkobling til Hjørring Vandselskabs ledningsnet o.l.

Det er udelukkende virksomheder med autorisation, der må lave tilslutning til Hjørring Vandselskabs ledningsnet.
 

Færdigmelding: Hjørring Vandselskab skal kontaktes når byggevand skal afbrydes og den faste installation er klar til måler. Vores montør flytter så måleren fra byggevandskassen ind på den endelige installation. Ring på 38412828 eller post@hjvand.dk