Ansøg om byggevand

Hvis du skal bruge vand i forbindelse med dit byggeri, skal du bestille byggevand.
Hvis du ikke bestiller byggevand, kan du ikke bruge vand før husets installationer er klar til brugevand, og vi har opsat en vandmåler. 

Ejer skal sørge for at frostsikre og beskytte byggevandsinstallationen i byggeperioden.
Der opkræves depositum ifølge takstblad, som tilbagebetales når kassen nedtages i ubeskadiget stand. 

Har du allerede fået lavet vandstik? 
Udfyld nedenstående blanket. 

Har du ikke fået lavet et vandstik?
Du kan bestille vandstik inkl. byggevand her: Ansøg om vandstik og byggevand


OBS - nye procedurer på vandområdet pr. 2021Download infofolder her. 

Ejendommen der skal have byggevand

Du kan finde ejendommens ejendomsnummer ved at slå adressen op her: https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger

Ejer af ejendommen

Sådan tilmelder du dig e-Boks
1. Du skal selv logge ind på e-Boks og tilmelde dig post fra Hjørring Vandselskab: Tilmeld post fra Hjørring Vandselskab på e-Boks.dk
2. Du skal oplyse os dit CPR-/CVR-nummer, så vi kan matche tilmeldingen ind i vores system. 
Først når du har tilmeldt dig via e-Boks.dk går din tilmelding igennem. 

 

Samtykke til kommunikation via e-Boks
Når du samtykker til, at vi må kommunikere med dig via e-Boks, så betyder det, at vi opbevarer og anvender dit CPR- eller CVR-nummer. Vi bruger det til at sende alt post fra Hjørring Vandselskab til din e-Boks, herunder fakturaer, aflæsningskort og andre henvendelser. Der kan fortsat være enkelte breve eller varslinger, som vi endnu ikke kan sende via e-Boks.

Hvis du vælger at modtage kommunikation via e-Boks, men ikke har tilmeldt dig via eboks.dk, giver du tilladelse til, at Hjørring Vandselskab kan foretage til- eller afmeldingen på dine vegne.

Du kan til enhver tid afmelde dig kommunikation via e-Boks ved at framelde dig på eboks.dk.

VVS-installatør, der skal klargøre installationer
Byggevand

Byggevand kan afsluttes når husets installationer er klar til brugsvand* og montering af vandmåler. 
Først når byggevand er afsluttet kan VVS-installatør foretage omkobling til vores vandstik. 

* Ejendommens installationer betragtes som klar til brugsvand når installationerne på det sted, hvor måleren endeligt skal placeres, er færdige, og der er lavet installation med tilkobling af toilet eller vask med afløb. Når installationerne er klar til brugsvand, skal de færdigmeldes til Hjørring Vandselskab. Herefter kan byggevand afsluttes.  

Bemærkninger

Information til VVS-installatører

Vær opmærksom på:

  • Byggevandskassen skal opsættes og nedtages af Hjørring Vandselskab.
  • Opsætning, flytning og nedtagning af målere må kun ske af Hjørring Vandselskab.
  • Byggevandskasse leveres med tilslutning til ¾” forskruning.
  • Principtegninger for vandinstallationer og andre informationer kan findes på http://www.hjvand.dk/viden-om-vand/installatoerer
  • OBS - nye procedurer på vandområdet pr. 2021Download infofolder her. 

Vigtigt vedrørende forsyningssikkerhed
Når der arbejdes med vandinstallationer, som er tilsluttet Hjørring Vandselskabs ledningsnet, er det af hensynet til forbrugernes forsyningssikkerhed vigtigt at sikre, at alle gældende love og krav anført i autorisationslovgivningen og i regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandselskab overholdes. Hjørring Vandselskab har pligt til at reagere og underrette relevante myndigheder ved forsømmelse af disse forhold.

Eksempler på sådanne hændelser er f.eks. manglende færdigmelding af vandinstallationer, manglende tilbagestrømssikring ved nye installationer, uautoriseret tilkobling til Hjørring Vandselskabs ledningsnet o.l.

Det er udelukkende virksomheder med autorisation, der må lave tilslutning til Hjørring Vandselskabs ledningsnet.
 

Færdigmelding: Hjørring Vandselskab skal kontaktes når byggevand skal afbrydes og den faste installation er klar til brugsvand. Ring på 38412828 eller post@hjvand.dk